Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Specialistų apklausos anketų analizė

Anketos buvo išdalintos arba nusiųstos el. paštu įvairioms reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms Panevėžio regione. Užpildyta 101 anketa. Žemiau pateikiami kai kurie pagrindiniai duomenys.

 

Pasiskirstymas pagal specialybę:

 

Specialistas Procentas
Slaugytojos 32 %
Kineziterapeutai 24 %
Masažuotojai 18 %
Gydytojai 8 %
Ergoterapeutai 5 %
Medicinos darbuotojai 4 %
Socialiniai darbuotojai 2 %
Psichologai 1 %
Logopedai 1 %
Neatsakė 6 %

 

Specialistų pasiskirstymas pagal miestus:

 

 

 

Pasiskirstymas pagal amžių:

 

Amžiaus grupės (pagal PSO) Procentas       
Jaunas (iki 44m.) 43 %
Vidutinis (45-59m.) 49 %
Pagyvenęs (virš 60m.) 2 %
Neatsakė 6 %

 

Galimybė tobulintis, kelti kvalifikaciją:

 

Visų specialistų bendrai

 

 

Gydytojų vertinimas

 

 

Kineziterapeutų vertinimas

 

 

Slaugytojų vertinimas

 

 

 

Visi apklausoje dalyvavę gydytojai informacijos neaiškiais atvejais ieško knygose, beveik visi tariasi su specialistais ir kolegomis, o informacija internete pasikliauna mažiau:

 

 

Kineziterapeutai knygomis naudojasi rečiau, bet visi nurodė, kad informacijos ieško internete, taip pat dažnai neaiškiais atvejais diskutuoja su kolegomis tarpusavyje:

 

 

Slaugytojos daugiausia iš visų specialistų neaiškiais atvejais diskutuoja tarpusavyje:

 

 

Visus specialistus dominančios temos (pagal visų anketų duomenis):

 

 

Gydytojus labiausiai domina:

 

 

Kineziterapeutus ir jų padėjėjus dominančios temos:

 

 

Slaugytojas (bendrosios praktikos ir FMR) labiausiai domina:

 

 

 

Krašto draugijos narių susitikimų/renginių dažnumas:

Kas pusmetį 45 %
Kartą metuose 48 %
Kas 2 metus 3 %
Neatsakė 4 %

 

 20 % užpildžiusių anketas siūlė susitikimus/renginius vykdyti įvairiuose Panevėžio regiono miestuose, reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose (taikant rotacijos principą), vien Panevėžį nurodė 36 % respondentų.

 

69 % atsakiusiųjų teigė, kad internetinis puslapis - kaip informacijos šaltinis - būtų reikalingas.

 

Dauguma išreiškė norą bendradarbiauti su kitomis reabilitacijos specialistų draugijomis, kitų specialybių gydytojų draugijomis, įvairiomis organizacijomis.

 

 

Išvados paliekamos apmąstymams...

Paieška