Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Patvirtinta nauja MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė"

Naujoji Kineziterapeuto medicinos norma įsigalioja nuo 2016-02-10, 6.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Dokumentą atsisiųsti galite čia:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74aed040cf3811e583a295d9366c7ab3

Paieška