Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Pasikeitimai dėl FMR gydytojų konsultacijų

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 687 „DĖL MEDICININĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1351

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d954f40bafd11e688d0ed775a2e782a

 

Aktualu:

 

 

56. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų – kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos – kursas kortelėje nurodomas kaip vienas apsilankymas.“

2. N u s t a t a u, kad fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu paskirtas vienos rūšies procedūrų kursas už 2016 m. lapkričio mėnesio laikotarpį apmokamas pagal iki 2016 m. spalio 3 d. galiojusią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu paskirto vienos rūšies procedūrų kurso apmokėjimo tvarką. 

Paieška