Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Pakeitimas dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1529/A1-700

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e9b9530cea511e69e09f35d37acd719

 

Itin aktualu: 

 

1.3.11. Pakeičiame 57.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„57.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;“.

1.3.12. Pakeičiame 57.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„57.2. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;“.

Paieška