Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas

Pranešimą rasite čia (spausti)

 

Ankstesnių metų pranešimus galite rasti čia (spausti).

 

NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA
 

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798. Taryba buvo įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d.  nutarimą Nr. I-1939  ,,Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir jos įgyvendinimo” (Žin., 1991, Nr.33-893).

 

Buvo siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskaitingą instituciją, sudarytą iš žymiausių visuomenės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, atstovaujančių gyventojų sveikatos interesus, ir turinčią prisidėti formuojant modernią visuomenės sveikatos priežiūros sampratą bei įgyvendinant sveikatos politiką.

 

Nacionalinės sveikatos tarybos misija – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas sveikatos problemų sprendimui, atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos programos ,,Sveikata visiems XXI amžiuje” tikslus.

 

Tarybai pavesta analizuoti sveikatinimo procesus, atlikti jų ekspertizę, kontroliuoti ir vertinti sveikatos politikos praktinį įgyvendinimą bei teikti išvadas, siūlymus ir rekomendacijas dėl gyvensenos, aplinkos ir sveikatos priežiūros tarnybų veiklos gerinimo. Taryba turi įgaliojimus svarstant problemas įtraukti visus visuomenės socialinius-ekonominius sektorius, kurie, kaip ragina 1992 m. patvirtinta Mastrichto sutartis, privalo prisiimti atsakomybę už savo gyventojų sveikatą.

 

Tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinti nuostatai.

 

Tarybą sudaro 17 narių, kurie atstovauja universitetus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, valstybės institucijas, savivaldybes ir visuomenines organizacijas. Pirmosios kadencijos NST pirmininku buvo išrinktas profesorius Vilius Grabauskas. Šiuo metu dirba jau ketvirtos kadencijos Taryba, kuriai trečią kadenciją vadovauja profesorius Juozas Pundzius.

 

Nacionalinės sveikatos tarybos internetinis puslapis.

Paieška