Renginiai Naujienos Nuorodos Leidiniai Kontaktai
į pradžią turinys susisiekite
Renginių kalendorius » Naujienos
Rengiamos nacionalinės gydymo NVNU ir paracetamoliu rekomendacijos

Analgetikai ir Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) yra dažniausiai pasaulyje vartojami vaistai. Jų nepageidaujamos reakcijos yra labai įvairios, todėl neteisingas analgetikų ir NVNU vartojimas gali būti dažna hospitalizacijų dėl vaistų nepageidaujamų reakcijų priežastis, bei didinati sveikatos priežiūros kaštus. Tam, kad būtų pasiektas racionalus analgetikų ir NVNU vartojimas, reikia imtis visų priemonių, įskaitant farmakoepidemiologinius tyrimus, kurie geriausiai išryškina esamas vaistų vartojimo problemas, kadangi neracionalus jų vartojimas didina sveikatos priežiūros išlaidas dėl padidėjusio sergamumo ir mirtingumo.  

plačiau
 
Įkurta FMR gydytojų draugija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija (FMRGD) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius reabilitacijos srityje. FMRGD veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti FMRG ir kitų specialybių gydytojų bei mokslo darbuotojų, dirbančių fizinės medicinos ir reabilitacijos srityje, veiklą.

plačiau
 
Pakeitimas dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

plačiau
 
Nauja įsakymo dėl ortopedijos techninių priemonių redakcija

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

plačiau
 
Pasikeitimai dėl FMR gydytojų konsultacijų

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 687 „DĖL MEDICININĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2016 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1351)

plačiau
 
Atidaryta Kulautuvos reabilitacijos ligoninė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė pirmadienį, rugsėjo 26 d., oficialiai atvėrė duris naujame pastate. Buvusi Viršužiglio reabilitacijos ligoninė persikėlė į modernų ir erdvų korpusą Kulautuvoje, kur teikiamos dar kokybiškesnės reabilitacijos paslaugos pacientams, sergantiems kraujotakos ir nervų sistemos ligomis.

plačiau
 
DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ REABILITACIJOS

Vidaus tarnybos sistemos - policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, vadovybės apsaugos, viešojo saugumo ir kalėjimų departamentų, finansinių nusikaltimų tyrimo ir valstybinės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams reabilitacijos paslaugos papildomai gali būti teikiamos neapmokant iš PSDF biudžeto remiantis VRM Ministro 2015 09 30 įsakymu Nr. 1V-762  - taikyti stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos gydymo programas pagal ligų profilius ir reikalavimus, išdėstytus įsakymo prieduose.

 

 

plačiau
 
Patvirtinta nauja MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė"

Naujoji Kineziterapeuto medicinos norma įsigalioja nuo 2016-02-10, 6.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

plačiau
 
Pristatytas INOVATELL įrankis – bekontaktis kompiuterio valdymas

2015 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje Valakupių reabilitacijos centras surengė tarptautinę konferenciją „Inovatyvi bekontaktė technologija mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią turintiems žmonėms“, kurios metu pristatė sunkiausią fizinę negalią turintiems asmenims sukurtą bekontaktę kompiuterio valdymo programą bei kompiuterinio raštingumo mokymosi medžiagą.

plačiau
 
Gydytojų profesinės etikos kodeksas

Pavyzdinio gydytojo profesinės etikos kodekso poreikis išryškėjo nagrinėjant ir vertinant gydytojų ir pacientų keliamas problemas, sveikatos priežiūros įstaigų praktiką, žiniasklaidos pranešimus. Siekiant turėti galimybę visapusiškai nagrinėti klausimus, susijusius su etine kultūra gydymo įstaigose, Lietuvos gydytojų sąjunga ir Lietuvos bioetikos komitetas parengė Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso projektą.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >> 
Paieška